pusty pusty pusty
pusty
pusty pusty forum szukaj książki linki artykuły
home pusty c c c c c c c c c
teoria dla początkujących schematy elektronika retro mikrokontrolery pusty
na dół

Schematy


Interesujące rozwiązania układowe

Stabilizatory


Praktycznie wszystkie układy elektroniczne wymagają napięć zasilających, które nie zmieniają się pod wpływem zmian napięcia sieciowego lub zmian prądu obciążenia. Zwykłe zasilacze składające się z transformatora, mostka prostowniczego i kondensatora elektrolitycznego nie nadają się do takich zastosowań. W tym celu należy budować zasilacze stabilizowane. Poniżej przedstawię kilka ciekawych zastosowań najbardziej popularnych stabilizatorów.
Układ podstawowy Podstawowy układ stabilizatora LM317
Na rysunku obok przedstawiony jest podstawowy układ jednego chyba z najbardziej popularnych stabilizatorów 3-końcówkowych LM317. Dane katalogowe można znaleźć na stronie internetowej producenta National Semiconductor. Przy pomocy tego stabilizatora można zbudować zasilacze stabilizowane o napięciach wyjściowych od 1.2V do 37V. Aby obliczyć wartości rezystorów jakie należy zastosować dla danego napięcia wyjściowego wystarczy znajomość prawa Ohma i prawa Kirchhoffa.
Wzór jaki powinieneś otrzymać na napięcie wyjściowe jest następujący:

Podstawowy układ stabilizatora LM317

gdzie prąd IADJ=50mA, a napięcie Uref=1.25V. Dobierając wartość napięcia wejściowego musisz pamiętać o tym aby zachować minimalną różnicę
Uwy- Uwe=3V. Wartość C1 powinna wynosić 100nF, a wartość C2=1mF (zalecany jest kondensator tantalowy).
Układ o dużej stabilności Stabilizator +10V o dużej stabilności
Dzięki zastosowaniu dodatkowego napięcia referencyjnego w tym przypadku LM129A (Uref=6.9V) można uzyskać układ stabilizatora o dużej stabilności.
   Przedstawiony na rysunku układ jest właśnie takim stabilizatorem o napięciu wyjściowym 10V.
Stabilizator +10V o dużej stabilności
Stabilizator regulowany o dużym tłumieniu tętnień zasilania Stabilizator regulowany o dużym tłumieniu tętnień
Innym rozwiązaniem układowym bardzo często stosowanym jest układ o dużym tłumieniu tętnień zasilania.
   Katalogowa wartość współczynnika tłumienia tętnień napięcia wyjściowego dla LM317 wynosi 65dB, a można to w prosty sposób zwiększyć do 80dB. Wystarczy zastosować dodatkowy kondensator tantalowy C3 o wartości 10mF co spowoduje ponad pięciokrotny wzrost tłumienia tętnień i zakłóceń impulsowych.
   Dla przykładu jeśli tętnienia napięcia Uwe wynoszą 1V to dzięki zastosowaniu dodatkowego kondensatora C3 napięcie wyjściowe Uwy będzie miało tętnienia o wartości 0.1mV, a bez kondensatora miałyby one wartość 0,56mV. Jak to obliczyć? Wystarczy sobie przypomnieć co to są decybele.
   Stosując dodatkowy kondensator C3 należy pamiętać o zastosowaniu diody zabezpieczającej D1, która ma rozładować kondensator C3 w przypadku zwarcia wyjścia układu.
   Jeżeli w miejsce rezystora R1 zastosuje się potencjometr P1 to uzyska się stabilizator o napięciu wyjściowym regulowanym. Na rysunku obok przedstawiony jest stabilizator o napięciu wyjściowym regulowanym w granicach od 1.2V do 30V.
Układ stabilizatora regulowanego od 1,2V do 30V o dużym tłumieniu tętnień zasilania
Źródło prądowe LM317 w układzie źródła prądowego
Nietypowym zastosowaniem stabilizatora LM317 jest zbudowanie na jego bazie prostego źródła prądowego o prądzie regulowanym wartością rezystora Rs.
   Wzór służący do wykonania wyliczenia wartości rezystora w zależności od zakładanego prądu IL (lub odwrotnie) przedstawia się następująco:
Układ źródła prądowego IL
Ładowarka akumulatorów o stałym prądzie LM317 w układzie ładowarki akumulatorów
Obok na rysunku przedstawiony jest układ prostej ładowarki akumulatorów stałym prądem 50mA. Prąd ten ustala się rezystorem R1, w tym przypadku jest to rezystor o wartości 24W.
Ładowarka akumulatorów o stałym prądzie
pusty
do góry
WsteczMenuDalej
pusty

UWAGA: Wszystkie umieszczone schematy, informacje i przykłady mają służyć tylko do własnych celów edukacyjnych i nie należy ich wykorzystywać do żadnych konkretnych zastosowań bez przeprowadzenia własnych prób i doświadczeń, gdyż nie udzielam żadnych gwarancji, że podane informacje są całkowicie wolne od błędów i nie biorę odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zastosowania podanych informacji, schematów i przykładów.


Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów oraz znaki towarowe umieszczone na tej stronie są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich tutaj nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, jest tylko potwierdzeniem ich dobrej jakości.

All trademarks mentioned herein belong to their respective owners.
They aren't intended to infringe on ownership but only to confirm a good quality.


Strona wygląda równie dobrze w rozdzielczości 1024x768, jak i 800x600.
Optymalizowana była pod IE dlatego polecam przeglądanie jej w IE5.5 lub nowszych przy rozdzielczości 1024x768.


© Copyright 2001-2005   Elektronika analogowa
pusty
pusty pusty pusty